Υπηρεσίες

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες μας

 • Συνταγογράφηση χρονίων παθήσεων
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Εξέταση Οξέων και Χρονίων προβλημάτων
 • Ειδικευμένοι Συνεργάτες
 • Προληπτικός Έλεγχος (check up)
 • Κατ’οίκον παροχές
 • Αιμοληψίες
 • Περιποίηση Τραυμάτων
 • Τεστ Παπ
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Female Doctor