Ιατρός

Ιατρός Μιχάλης Σπ. Κανέλλος

 

Ειδικότητα:

Ειδικευθείς της Γενικής Ιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Εκπαίδευση:

Ιατρική Σχολή, Trakia University, Stara Zagora

Προϋπηρεσία:

Γενικό Νοσοκομείο Καλαματας.

Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου, Υπηρεσία Υπαίθρου. Κέντρο Υγείας Πύλου, Κέντρο Υγείας Λουτρακίου & Κέντρου Υγεία Αγ. Νικολάου Μάνης.

 

 

 

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών:

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
http://www.elegeia.gr

Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών
http://www.collegegp.gr

Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής
http://www.hesem.gr

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
http://www.ede.gr

Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
http://www.hypertasi.gr

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες μας
Πρωτοβάθμια Μονάδα Υγείας
Διαγνώσεις με Ακρίβεια
Προληπτικός Έλεγχος (Check up)
Πρώτες Βοήθειες
Συνταγογράφηση
Παρέχουμε υψηλού Επιπέδου Ιατρικές Υπηρεσίες
μέσα σε ένα σύγχρονο, καλαίσθητο και φιλόξενο περιβάλλον.
Ο Γενικός Iατρός

είναι o ειδικευμένος και εξουσιοδοτημένος Ιατρός παροχής συνεχιζόμενης και καθημερινής πρωτοβάθμιας κλινικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και ευρύτερες ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, ανεξαρτήτου φύλου ηλικίας ή πάθησης. Η ενασχόληση του Γενικού Ιατρού είναι πολυσύνθετη και πολυπαραγοντική. Εστιάζεται στην αποτροπή μέσω πρόληψης και στην αντιμετώπιση μέσω θεραπευτικής διαφόρων παθολογικών καταστάσεων ή επιπλοκών που μπορεί να προκληθούν από οξέα ή χρόνια νοσήματα. Παρακολουθεί ασθενείς στο ιατρείο, κατ΄οίκον, σε κλινικές ή νοσοκομεία.

 

Στόχος και ρόλος του  Γενικού Ιατρού είναι αφενός να θέσει έγκαιρα, γρήγορα και αποτελεσματικά την διάγνωση σε επείγουσες καταστάσεις (οξέα περιστατικά) και αφετέρου να παράσχει συνεχιζόμενη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα σε χρονίως πάσχοντες ασθενείς. Ο ρόλος του συμπεριλαμβάνει την προσέγγιση, την ενημέρωση και την πρόληψη φυσικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που έχουν σχέση με την προαγωγή της υγείας και την αποτροπή ασθενειών.

 

Ως ιατρός πρωτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, συναντά πρώτος τον ασθενή και την νόσο, λαμβάνει πρώτος σημαντικές αποφάσεις για την επίλυση κάθε είδους ζητήματος υγείας που θα ανακύψει. Αναλαμβάνει τη συνεχή καθοδήγηση των ασθενών του με χρόνιες, υποτροπιάζουσες ή καταληκτικές ασθένειες. Η συνεχής και μακροχρόνια σχέση που διατηρεί με τους ασθενείς καθιστά την σχέση μαζί τους ως ένα ”ισχυρό οικοδόμημα εμπιστοσύνης” το οποίο πάντοτε πρέπει να αξιοποιείται προς όφελος της υγείας του πληθυσμού.

 

Ο Γενικός Ιατρός συνεργάζεται με όλους τους Φορείς Υγείας (δημόσιους και ιδιωτικούς) καθώς και με όλες τις άλλες υποειδικότητες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών του. Παραπέμπει τον ασθενή σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, αναγνωρίζει τις ανάγκες της κοινότητας και παρεμβαίνει με προληπτικούς εμβολιασμούς για επαπειλούμενες, υπάρχουσες ή επερχόμενες λοιμώξεις, επιδημίες, ενδημίες κ.λ.π.